Say goodbye to W

19 01 2009

With a biography in Classical Chinese

喬治·W·布殊世家

布殊之先祖,由英格蘭薩默賽特郡來美利堅,傳為英約克郡公爵之庶子,英室宗親。

自公爵以下,布氏益興,若干世而至普雷斯科特·布殊。

普布殊頗有資財,入元老院,為參議員,興秘密會黨,號骷髏社。生子喬治·H·W·布殊。

喬布殊少有志氣,善棒球,為隊長。諸太學多好其球藝,欲攬之。其時日酋襲珍珠港,國有危難,喬布殊棄棒投戎,或曰:「胡不投身團練,亦是保衛祖國。」布殊曰:「僕之父祖受美利堅厚恩,國有危難,必親冒矢石,與賊一戰。」

老布與同儕九人駕機襲敵巢。機中數彈,奮力死戰。投彈畢,為敵機防空所困,墜於海。九人被生俘,日酋恨之,剖腹食心。老布為友艦所救。知同儕慘況,大慟,曰:「兩世為人!」

日酋既降,老布歸鄉,越明年,生小布殊。老布長於經營,數年,其家巨富。

美行禪讓制,君位四年一變,其賢者可再任。眾以票決之,類堯舜故事。其國素好黨爭,有二黨,一曰驢,一曰像。布殊一族素為像黨。

老布殊嘗為中華特派員,經辦美利堅納貢事宜。後為中情局正卿,美文公里根善之,以為儲君。八年後,眾議舉老布殊為君,是為美桓公。

桓公善戰,在位四年,國內經濟衰退,眾恚怨之。選年,乃舉阿肯色州刺史克林頓代之,即美惠公。

桓公長子小布殊,生於美利堅康涅狄格州,長於得克薩斯,少性拙,不善言辭。七歲時,其妹夭,小布殊屬文記之,其文淺陋,母斥之,後口齒不清、辭難達意。襲父蔭進學耶魯,學史。

耶魯畢業,入得克薩斯州團練,為空軍飛行員,升中尉。後退役,入哈佛商學院,攻讀MBA。小布生性放浪,好醇酒婦人,以醉酒駕車為樂。

文公星戰六年,小布殊年四十,戒酒,虔誠奉主。助父選舉、專心販油,未幾,成油界巨商。又投資棒球隊,成績不俗。

惠公復興二年,小布殊競選得克薩斯州刺史,媒體問其主張,對曰:「保守、同情心。」遂當選,上任之後,輕徭薄賦,頗得民心。

惠公復興八年,小布殊力克戈爾,當選美國國君,是為莊公。

次年九月(西歷,下同),本·拉登襲世貿大廈,撞五角大樓,美平民死傷慘重。莊公力推「反恐」。

十月,伐塔利班,克之。

反恐三年三月,合諸侯伐伊拉克,未得聯合國授權,僅得美、英兩國之兵、科威特相助軍費。五月,薩達姆逃亡。

十二月,擒薩達姆。

莊公拙於武功,長於外交,數合諸侯。

反恐六年,絞薩達姆。罪曰「反人類」。

反恐八年,來京觀摩奧運會。

初,美利堅有善泳者,名菲爾普斯,莊公頗賞之,乃於夫人勞拉計,欲招菲爾普斯為婿,菲氏聞之,正色曰:「深蒙錯愛,已有女友,僕生平不二色。」莊公嘆曰:「真義人也。」

公無子,有二雙生女,曰詹娜、芭芭拉。詹娜已嫁、芭芭拉待字閨中,成莊公心病。

莊公當於反恐九年初遜位,驢黨奧巴馬繼之。莊公有侄喬治·普雷斯科特·布殊,年方三十二,英俊聰穎、美墨混血。乃佛羅里達州刺史傑布·布殊之長子,桓公之嫡孫,或曰:「此子有望為君。」人稱「布殊總統第三代」。

源自: 新世紀周刊 湯涌 via 騰訊網 QQNews

廣告

管理項目

資訊

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s
%d 位部落客按了讚: